Najbližší termín

Poúrazové stavy

Stavy po zlomeninách kostí, po svalových zraneniach, podvrtnutiach, vykĺbeniach, pričom môžu byť poškodené aj nervy (poruchy citlivosti, alebo funkcie) a cievy (tvorba opuchov, modrín)