Najbližší termín

Ultrazvuková liečba

Využíva mechanickú energiu získavanú z hlavice ultrazvuku. Mechanická energia v podobe pozdĺžneho vlnenia prechádza mäkkými tkanivami (svaly, väzy, fascie, kĺbne púzdra) do hĺbky, kde dochádza k hĺbkovej mikromasáži a k premene mechanickej energie na tepelnú. Určená je predovšetkým k uvoľneniu svalov a väzov, k lokálnemu zvýšeniu prekrvenia, zmenšeniu opuchov a urýchleniu látkovej výmeny.

Objednajte sa