Najbližší termín

Diagnózy

Venujeme sa riešeniu problémov spôsobujúcich poruchy funkcie pohybového systému. Pohybovým systémom rozumieme kosti, svaly, šľachy, kĺby, väzy a fascie. Neoddeliteľnou súčasťou pohybovej sústavy je nervová sústava, ktorá je jej riadiacou jednotkou. Najčastejšie ide teda o ortopedické a neurologické diagnózy, prípadne ich kombináciu. (Pozn.: pri riešení problému je často potrebná spolupráca s lekárom špecialistom – ortopéd, neurológ, chirurg, stomatológ, gynekológ a / alebo iný)