Najbližší termín

Tinitus

Tinitus (pískanie v ušiach) spôsobené poruchou funkcie čelustného kĺbu alebo ťažkosťami v oblasti krčnej chrbtice.