Najbližší termín

Chybné držanie tela

Nerovnováha medzi oslabenými a skrátenými svalmi. Časté u detí a mladistvých. Príčina môže byť rýchly rast, nesprávne pohybové návyky v bežnom živote ale aj v športe. Typický znak sú padnuté ramená, ochabnuté brušné svaly, predsunuté držanie hlavy.