Najbližší termín

Stavy po poraneniach mozgu, miechy, alebo periférnych nervov

Parézy, plégie a s nimi spojená obmedzená sebestačnosť a funkčnosť.