Najbližší termín

Sme súkromné zdravotnícke zariadenie, ktoré poskytuje ambulantnú fyzioterapiu. Náplňou našej práce je diagnostika Vášho problému a návrh terapie, na zlepšenie Vášho stavu. Neodmysliteľnou súčasťou je aj  poradenstvo a návrh preventívnych opatrení.

Moje fyzioterapeutické začiatky siahajú do roku 2002, keď som počas štúdia začala pôsobiť ako fyzioterapeutka v športovom klube v Banskej Bystrici, kde som po ukončení školy na štyri roky zostala. Od športovcov viedol môj pracovný chodník do Rakúska. Osem rokov fyzioterapie priamo doma u pacientov, ktorí nevedeli absolvovať ambulantnú rehabilitáciu, bolo zdrojom vzácnych profesných, ale aj ľudských skúseností. Rozhodnutiu osamostatniť sa predchádzali dva roky praxe v súkromnom fyzioterapeutickom zariadení v Nemecku a následne ďalšie dva roky pôsobenia v piešťanských kúpeľoch. V priebehu všetkých týchto rokov som mala možnosť absolvovať viaceré kurzy a školenia na Slovensku aj v zahraničí.

Mgr. Katarína Sebestyénová

Náš tím

Zuzana Kalač, DiS

špecialista pre LPG, asistent

Bc. Ľubomír Mišút

fyzioterapeut

Bc. Ján Vevera

fyzioterapeut

Mgr. Lucia Borová

fyzioterapeut

Mgr. Martina Schuchmannová

fyzioterapeut