Najbližší termín

Sme súkromné zdravotnícke zariadenie, ktoré poskytuje ambulantnú fyzioterapiu. Náplňou našej práce je diagnostika Vášho problému a návrh terapie, na zlepšenie Vášho stavu. Neodmysliteľnou súčasťou je aj  poradenstvo a návrh preventívnych opatrení.

Moje fyzioterapeutické začiatky siahajú do roku 2002, keď som počas štúdia začala pôsobiť ako fyzioterapeutka v športovom klube v Banskej Bystrici, kde som po ukončení školy na štyri roky zostala. Od športovcov viedol môj pracovný chodník do Rakúska. Osem rokov fyzioterapie priamo doma u pacientov, ktorí nevedeli absolvovať ambulantnú rehabilitáciu, bolo zdrojom vzácnych profesných, ale aj ľudských skúseností. Rozhodnutiu osamostatniť sa predchádzali dva roky praxe v súkromnom fyzioterapeutickom zariadení v Nemecku a následne ďalšie dva roky pôsobenia v piešťanských kúpeľoch. V priebehu všetkých týchto rokov som mala možnosť absolvovať viaceré kurzy a školenia na Slovensku aj v zahraničí.

Mgr. Katarína Sebestyénová

Náš tím

Zuzana Kalač, DiS

špecialista pre LPG, asistent

Bc. Ľubomír Mišút

fyzioterapeut

Bc. Ján Vevera

fyzioterapeut

Mgr. Lucia Borová

fyzioterapeut

Barbora Budošová

diplomovaný fyzioterapeut

Mgr. Martina Schuchmannová

fyzioterapeut