Najbližší termín

Stavy po náhlych cievnych mozgových príhodách

Ochrnutie polovice tela následkom zakrvácania alebo naopak následkom nedostatočného prekrvenia mozgu. Najväčším problémom je obmedzená alebo úplne chýbajúca sebestačnosť. Jej maximálne možné obnovenie je cieľom terapie.