Najbližší termín

Individuálna kinezioterapia

  • Pilates, prvky jogy, Bobath koncept (špeciálny prístup napr. po náhlej cievnej mozgovej príhode), Akrálna koaktivačná terapia, LSVT Big (štandardizovaná zostava cvičení pri Parkinsonovej chorobe), cvičenie na fitloptách, uvoľňovanie fascií pomocou penových valcov, a iné.
  • výber cvikov individuálne prispôsobených na daného klienta. Primárne je cvičenie zostavené s cieľom odstrániť momentálny problém. Sekundárne je zostava orientovaná na prevenciu opätovného návratu problému.

Objednajte sa