Najbližší termín

Konzultácia

  • vhodnosť fyzioterapie prípadne iných postupov
  • rozbor predchádzajúcich vyšetrení a postupov (priniesť so sebou lekárske správy, nálezy, výsledky vyšetrení – CT, MRI, RTG, USG a iné)
  • navrhované fyzioterapeutické postupy
  • vzájomné konzultácie s lekármi ak sú potrebné a možné
  • pri športovcoch konzultácie s trénermi

Objednajte sa