Najbližší termín

Fyzioterapia detí

Kontrola pohybového vývoja detí od 0 do 3 rokov, vrátane zhodnotenia a návrhu nápravných možností asymetrického vývoja. V tomto veku ponúkame aj nácvik manipulácie s dieťaťom (držanie a nosenie), zhodnotenie a prevencia predilekčného držania hlavičky. Hodnotenie držania tela a tvaru chodidiel u detí v predškolskom, v mladšom a aj staršom školskom veku. Nápravné a kompenzačné cvičenia odstraňujúce zistené nedostatky. Patrí sem fyzioterapia detí po úrazoch a aj fyziotréning mladých športovcov.

Objednajte sa