Najbližší termín

Mgr. Katarína Sebestyénová

Moje fyzioterapeutické začiatky siahajú do roku 2002, keď som počas štúdia začala pôsobiť ako fyzioterapeutka v športovom klube v Banskej Bystrici, kde som po ukončení školy na štyri roky zostala. Od športovcov viedol môj pracovný chodník do Rakúska. Osem rokov fyzioterapie priamo doma u pacientov, ktorí nevedeli absolvovať ambulantnú rehabilitáciu, bolo zdrojom vzácnych profesných, ale aj ľudských skúseností. Rozhodnutiu osamostatniť sa predchádzali dva roky praxe v súkromnom fyzioterapeutickom zariadení v Nemecku a následne ďalšie dva roky pôsobenia v piešťanských kúpeľoch. V priebehu všetkých týchto rokov som mala možnosť absolvovať viaceré kurzy a školenia na Slovensku aj v zahraničí.

Mgr. Katarína Sebestyénová